• HQ Computers - Predaj výpočtovej techniky, internet, servis

    Železničná 187/18, 984 01 Lučenec

    +421918582377

    info@hqcomp.sk